Academy Centre

Partner na Vaší straně.

O společnosti

Academy center o.p.s. se ve své činnosti především zaměřuje na vytváření příznivých podmínek pro tvorbu praxí požadovaných studijních programů v oblasti terciálního a celoživotního vzdělávání a jejich praktické komplexní aplikace. V současné době se jedná o realizaci pilotního česko-ruského programu „Academy Learning“. Druhou stěžejní oblastí působení společnosti je oblast harmonického rozvoje municipalit. Prostřednictvím konferencí URBANUS jsou vytvářena fóra zabývající se řešením klíčových problémových okruhů a to jak municipalit samotných, tak i vnějších faktorů, ovlivňujících jejich rozvoj a kvalitu života v nich.

Připravujeme – pořádámě – účastníme se

  • Zasedání akademické rady programu Academy Learning
    Praha červen 2013
  • Mezinárodní konference „Moskva – město nových investičních a podnikatelských možností“ – Praha červen 2013
  • Dohoda o spolupráci mezi Academy Center o.p.s. a Moskevskou obchodně-průmyslovou komorou – Praha 2013
  • Urbanus 2013 – Listopad 2013
  • Zasedání akademické rady programu Academy Learning
    Moskva listopad 2013