Academy Centre

Partner na Vaší straně.

Programy

Academy Learning ®

Projekt „ Academy learning“ je mezinárodní otevřený projekt, který se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblastech celoživotního odborného vzdělávání a ve spolupráci s univerzitami a státními orgány a organizacemi na organizování odborných seminářů a studijních odborných pobytů pro managementy firem produktivní sféry. Dále vytváří efektivní platformu pro spolupráci univerzit včetně vytváření společných studijních programů .

Podporu rozvoji projektu zajišťuje „ Akademická rada projektu Academy learning“, zakotvení projektu v mezivládních dokumentech a záštity ministrů vlád / viz příloha/

Projekt „ Academy learning“ vznikl říjnu 2008 z iniciativy neziskové společnosti Academy center o. p. s.. V průběhu let v praxi prokázal svoji životaschopnost a získal přirozenou autoritu ve veřejné,  akademické i produktivní sféře. Na bázi projektu vznikl například společný studijní bakalářský program „ Ekonomika a Management“, který dlouhodobě realizují v Moskvě a v ruském jazyce VŠE v Praze a MGUU PM, uskutečnila se celá řada odborných přednášek, seminářů a studijních pobytů pro managementy firem a pracovníky státní sféry. Voblasti energetiky probíhají odborné studijní pobyty pro vrcholový management Transněfť, ve sféře zdravotnictví byly organizovány ve spolupráci s Vládou Moskvy odborné pobyty pro management moskevských nemocnic atd.

Projekt si klade za cíl stát se:

1. Nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti účastníků* projektu.

2. Platformou pro organizaci odborných stáží a studijních pobytů.

3. Platformou pro kooperaci při vytváření kurzů MBA a kurzů odborného celoživotního vzdělávání.

4. Platformou pro bilaterální i multilaterální spolupráci účastníků projektu.

5. Platformou pro spolupráci akademické sféry s produktivní sektorem.

6. Platformou pro vytváření společných vědecko-výzkumných projektů a získávání grantů.

7. Platformou pro zapojení kapacit univerzit a vzdělávacích zařízení do řešení problematiky z oblasti.

8. Platformou pro přípravu studentů na bakalářské a magisterské studium v ČR .

Projekt si v současné době klade ambici rozšířit svoji působnost na další země a to především na státy bývalé SNS.